Norsk økoturisme

Bjåen Fjellstove var den fyrste verksemda innan overnatting og servering som vart godkjend norsk økoturismebedrift i 2008. Våren 2012 vart Bjåen Fjellstove resertifisert som norsk økoturismebedrift . Godkjenninga varer i 3 år før ein må resertifisere på nytt.

Definisjonen på norsk økoturisme er tufta på den internasjonale definisjonen.

Informasjon henta frå http://ekstranett.innovasjonnorge.no:

Hva er økoturisme

«Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjeste, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av» ©Norsk Økoturisme

En egen norsk økoturisme definisjon

Norsk økoturismes definisjon og prinsipper bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme og ivaretar internasjonale mål for økoturisme anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge

 

 

En norsk økoturisme bedrift er:

  • natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  • bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  • Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  • bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
  • bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  • stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  • tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.