Overnatting

Bjåen Fjellstove har 12 rom med tilsaman 24 sengeplassar. Me har både dobbeltrom, køyerom og enkeltrom. Roma er lite endra på og er innreidde med innslag frå tida som Hotel Børte og åra som Bjåen Fjellstove. Alle roma har vask med kaldt og varmt vatn, medan toalett er på gangen.

Tidlegare hadde dei faste gjestene også faste rom, og dei har vore med å setje sitt preg på fjellstova.